Advokátní kancelář  Málek Havlíčkův BrodI

Ceny služeb

Ceny právních služeb závisí na složitosti, časové náročnosti a hodnotě konkrétní záležitosti. Není-li dohodnuto jinak, řídí se ceny našich služeb vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-177). Níže uvádíme orientační příklady.

Jednoduchá konzultace pro občany: 200 - 500,- Kč.

Rozvodové řízení: konzultace + sepsání návrhu k soudu cca 4.500,- Kč, za každou účast na jednání soudu cca 2.000,- Kč.

Podání návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem: cca 3.000,- Kč, za každou účast na jednání soudu cca 1.500,- Kč.

Převod nemovitosti, zřízení věcného břemen, zástavního práva, advokátní úschova včetně řízení u katastrálního úřadu: 3.500,- Kč až 14.000,- Kč, s přihlédnutím k ceně nemovitosti.

Zastupování v trestním řízení: za každou účast u výslechu na policii, jednání u soudu, podání odvolání cca 2.500,- Kč, kdy záleží na konkrétní trestní sazbě.
Copyright © AK Málek, designed by Pronda
Právní informace a ochrana osobních údajů