Advokátní kancelář  Málek Havlíčkův BrodI

Náš tým

Advokáti

JUDr. Lubomír Málek

Studia práv ukončil v roce 1985 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po skončení studia nastoupil do pracovního poměru u tehdejšího Okresního národního výboru v Havlíčkově Brodě, a to na pozici vedoucího důchodového oddělení. Po vytvoření Okresní správy sociálního zabezpečení pracoval jako zástupce ředitele. Po složení advokátních zkoušek začal vykonávat od roku 1991 advokátní praxi a postupně spolu s manželkou vybudovali kancelář do dnešní podoby.

V současné době se JUDr. Lubomír Málek věnuje především pravidelné spolupráci s podniky a dalšími organizacemi, specializuje se na právní pomoc městům a obcím, zemědělským subjektům, převody vlastnictví k nemovitostem a majetkovým záležitostem.

JUDr. Marcela Málková

Studia práv ukončila v roce 1987 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po skončení studia a vytvoření Úřadu práce pracovala jako vedoucí kontrolního a právního oddělení. Po složení advokátních zkoušek začala vykonávat od roku 1996 advokátní praxi.

V advokacii se v současné době JUDr. Marcela Málková věnuje především rodinnému a pracovnímu právu, v rámci činnosti kanceláře zajišťuje zejména personální pomoc organizacím, kterým naše kancelář poskytuje pravidelné právní služby.

JUDr. Ondřej Málek

Studia práv ukončil v roce 2010 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od té doby vykonává praxi v naší advokátní kanceláři.

V současné době se JUDr. Ondřej Málek věnuje především práci pro podnikatele, subjekty z veřejného sektoru a trestnímu právu.

Advokátní koncipienti

Mgr. Martin Proněk

Studia práv ukončil v roce 2017. Následně nastoupil jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Růžička & Veselý v Praze. Od počátku roku 2018 již působí Mgr. Proněk v naší advokátní kanceláři jako advokátní koncipient. Ihned se ale stal výraznou oporou naší kanceláře. Věnuje se zejména městům a obcím, převzal dohled nad některými podniky. Mgr. Martin Proněk je advokátním koncipientem JUDr. Lubomíra Málka.

Mgr. Anna Jelínková

Studia práv ukončila v roce 2018, kdy však již poslední dva roky studia práv k nám docházela jako studentka na praxi a následně v naší kanceláři nastoupila jako advokátní koncipient. Mgr. Anna Jelínková je advokátní koncipientkou JUDr. Ondřeje Málka.


Upozornění: advokátní kancelář JUDr. Lubomíra Málka a JUDr. Marcely Málkové na straně jedné a JUDr. Ondřeje Málka na straně druhé jsou dvě samostatné advokátní kanceláře. Sídlíme však v jedněch prostorách a spolupracujeme. Pokud se neobrátíte jmenovitě na někoho z nás, bude mu doporučen ten, kdo má s danou problematikou největší zkušenosti.


Copyright © AK Málek, designed by Pronda
Právní informace a ochrana osobních údajů